พ่อ ภาคสามพ่อ ภาคสาม ตอนสุดท้ายของนิยายอิงประวัติศาสตร์ในยุคกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งครองราชย์ต่อจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดา ทรงพระปรีชาสามารถในการศึกสงครามมีชัยชนะต่อข้าศึกที่มาโจมตีอาณาจักรอยุธยาทุกครั้ง โดยเฉพาะในการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี และยังได้ทรงนำทัพไปโจมตีอริราชศัตรูถึงในอาณาจักรหงสาวดีและอาณาจักรละแวกอีกด้วย
 
 


 
Powered by MakeWebEasy.com